Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Tomášov
ObecTomášov

Vitajte v obci Tomášov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Popis projektu SR/HU

Cezhraničná spolupráca v oblasti vodného turizmu

Obec Tomášov sa zapojila v spolupráci s maďarskou obcou Halászi do realizácie cezhraničného projektu s názvom „Vodná turistika“ (akronym: vodná turistika, kód: SKHU/WETA/1901/1.1/113), založeného na využití možností ktoré ponúka prítomnosť vodných tokov - Malého Dunaja pri Tomášove a Mošonského Dunaja v blízkosti obce Halászi - so zreteľom na prírodný potenciál pohraničnej oblasti, ktorý je ideálnym pre realizáciu vodnej turistiky.  Projekt je podporovaný Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 46 038,33 eur.

Cezhraničná spolupráca dvoch obcí sa zrodila s víziou prispieť k hospodárskemu rozvoju cieľového regiónu a k zvyšovaniu jeho atraktívnosti, k podpore územnej kohézie prostredníctvom rozvoja miestneho cestovného ruchu, a v neposlednom rade aj k rozširovaniu možností aktívneho trávenia voľného času vo voľnom priestranstve, v obklopení vody a prírody.

Projekt zahŕňa rozmanité rozvojové aktivity na oboch stranách hranice. Kým na slovenskej strane dôjde vďaka nadobudnutej podpore k vybudovaniu pontónu na Malom Dunaji v obci Tomášov, maďarský partner plánuje zakúpenie motorového člnu, ktorým rozšíri už existujúcu infraštruktúru v obci, zameranú na vodný turizmus. Medzi výstupmi projektu figuruje aj príprava spoločnej turistickej publikácie, ktorá bude slúžiť návštevníkom ako orientačný materiál  poskytujúci jasný prehľad o miestnych atrakciách. Plánované aktivity projektu obec predstaví na úvodnej tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 20. mája 2021 v online forme.

 

Dobrá správa pre milovníkov vodného turizmu

Uspel spoločný projekt obcí Tomášov a Halászi s názvom „Vodná turistika“ (SKHU/WETA/1901/1.1/113).

V rámci projektu dôjde v Tomášove pri Malom Dunaji k vybudovaniu dvoch ukotviteľných plávajúcich pontónov s príslušenstvom a s prístupovou lávkou, k renovácii cesty vedúcej k samotnému mólu, ako aj k zakúpeniu nevyhnutného zariadenia pre účely vodnej turistiky. Maďarský partner, obec Halászi, zasa zakúpi motorový čln s kapacitou do 6 osôb.

V rámci projektu ďalej dôjde k publikácii spoločnej turistickej publikácie dvoch partnerov, v rámci ktorej budú v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku predstavené prírodné a kultúrne atrakcie, viditeľnosti regiónu či miestna programová ponuka.

Prvé podujatie realizované v danom projekte, úvodná konferencia, prebehla online formou dňa 20. mája 2021. V rámci nej starostovia zapojených obcí adresovali očakávané výsledky projektu, ako kľúčové prvky danej rozvojovej iniciatívy, v záujme zabezpečenia efektívnej vzájomnej spolupráce.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

 

Úvodná konferencia k projektu „Vodná turistika“

Dňa 20. mája sa konala úvodná konferencia k projektu s názvom „Vodná turistika“ (akronym: vodná turistika, kód: SKHU/WETA/1901/1.1/113), na ktorého realizácii sa ako vedúci partner podieľa obec Tomášov s maďarskou obcou Halászi.

Konferencia zahajujúca implementáciu projektu prebehla v online prostredí, v dôsledku v tom čase platných obmedzení vzťahujúcich sa na zabránenie šírenia koronavírusu Covid-19. V rámci konferencie starostovia dvoch obcí – Ing. István Pomichal, PhD. a Tamás Majthényi -  adresovali plánované aktivity, ciele a očakávané výstupy či prínosy rozvojových činností. Účastníkov oboznámili aj so zámerom vybudovania pontónu s prístupovou lávkou na slovenskej strane, podporujúc tak rozvoj vodného turizmu v regióne. Obec Halászi zasa rozšíri už existujúcu infraštruktúru, vrátane prístavu, kempingu a pláže, zaobstaraním vysokovýkonných motorových člnov, ktoré umožnia prepravu prichádzajúcich turistov či realizáciu vodných predstavení. Projektoví partneri k zveľaďovaniu miestneho cestovného ruchu vo veľkej miere prispejú aj zverejnením dvojjazyčnej turistickej publikácie, ktorá predstaví rozmanité atrakcie,  kultúrne a spoločenské programy či možností rekreácie v cieľovej oblasti.

Samotný projekt je podporovaný Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko prostredníctvom Fondu malých projektov, a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Odovzdali pontón na Malom Dunaji

Práce na pontóne zahŕňali aj renováciu cesty vedúcej k samotnému mólu, zakúpenie kanoe, pramice, záchranných viest, vesiel a vyväzovacích lán, prispievajúc tak k rozvoju miestneho vodného turizmu.

Projekt bol ukončený záverečnou tlačovou konferenciou, ktorá sa uskutočnila dňa 30.08.2021 v partnerskej obci Halászi. Dňa 31.08.2021 sa uskutočnilo odovzdanie pontónu na Malom Dunaji, ktorý bol vybudovaný v rámci cezhraničného projektu s názvom „Vodná turistika“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/113), ktorý je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko so spolufinancovaním Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja čiastkou 46 083,33 eur. Celkový rozpočet projektu dosahuje 54 162,75 eur.

 

 

 

Cikk 1.

Folytatódik a határon átnyúló együttműködés - Ponton épül a Kis-Dunán

Fél és Halászi - két település a Duna két partján - rendszeresen részt vesz egymás rendezvényein, úgy mint például Tűzoltók Napja, Bábfesztivál, Szigetközi Hal- és Vadfőzőverseny, Márton-napi búcsú, vagy az Adventi hangverseny. Ez a sikeres együttműködés tovább folytatódik; nyertes lett ugyanis közös pályázatuk, a „Vízi turizmus” (SKHU/WETA/1901/1.1/113).

Ennek keretén belül Fél község két darab lehorgonyozható úszó pontont tartozékkal, illetve bekötő híddal együtt épít a Kis-Dunára, felújítja a mólókhoz vezető utat és feleszerelést – kenukat, uszályt, evezőkészleteket és mentőmellényeket - vásárol a helyi vízi turizmus fellendítése érdekében. A magyar partner - Halászi - pedig motorcsónakot vásárol.

Mindez az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhat meg.

Cikk 2.

Jó hír a vízi turizmus szerelmeseinek

Győzött Fél és Halászi közös pályázata, a „Vízi turizmus” (SKHU/WETA/1901/1.1/113).

A projekt keretén belül Fél község két darab lehorgonyozható úszó pontont tartozékkal és bekötő híddal együtt épít a Kis-Dunára, felújítja a mólókhoz vezető utat, illetve a vízi turizmushoz kötődő feleszerelést vásárol. A magyar partner – Halászi község - pedig motorcsónakot vásárol.

A projekt keretében továbbá közös turisztikai kiadványt jelentet meg a két partner. Az magyar, szlovák és angol nyelven íródott kiadvány célja, hogy bemutassa a régió adta lehetőségeket, természeti látnivalókat és programokat, különös tekintettel a vízi eseményekre.

A projekt az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Cikk 3.

Átadták a Kis-Duna pontont

Felújították továbbá a mólókhoz vezető utat is, kenukat, evezőkészleteket, mentőmellényeket, illetve uszályt vásároltak, mindezekkel kedvezve a vízi turizmus szerelmeseinek.

A projekt sajtótájékoztatóval zárul majd, mely 30.08.2021 kerül megrendezésre Halásziban.

Ünnepélyes keretek között, 31.8.2021 adták át a Kis-Duna pontont a „Vízi turizmus” (SKHU/WETA/1901/1.1/113) elnevezésű projekt részeként, mely az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 46 038,33 eurónyi társfinanszírozásával valósulhatott meg, a teljes költségvetése 54 162,75 euró.

 

 

 

Obec

Programy a projekty

EU

VOĽBY

           VOĽBY              do Európskeho parlamentu 2024

Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu konaným 8. júna 2024 sú dostupné tu:

urad-9/volby/

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30

7:30-11:30

 

Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

-  pre obce Tomášov a Vlky

ZMENA od 1.1.2023
Pondelok    7:30 - 11:30 hod. - kolaudačné konania, miestne zisťovania, 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť

Utorok         nestránkový deň

Streda         nestránkový deň

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          nestránkový deň

 

Čo nás čaká

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
1
18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Náhodné foto

Náhodný výber z galérie

Obecný spravodaj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

          Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 246 265,60 €

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:535
TÝŽDEŇ:1021
CELKOM:1026322

Art Hotel Kaštieľ

Unikátna kombinácia dizajnového interiéru, vysokého pohodlia

www.hotelkastiel.sk