Navigácia

Obsah

logo

 

 

 

Vážení občania,

 

chceme sa Vám poďakovať za elektronické samosčítavanie v období od 15. februára 2021 do 31.03.2021, kedy sa za obec Tomášov sčítalo až 91,69 % obyvateľov.

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania začína asistované sčítanie aj v obci Tomášov, v trvaní od 03.05.2021 do 13.06.2021, t. j. bude trvať 6 týždňov.

Pre obyvateľov, ktorí sa nesčítali sami elektronicky, tak začína od 03. mája  2021 do nedele 13. júna 2021 dosčítavanie pomocou asistovaného sčítania.
Referenčným dátum sčítania obyvateľov je 1. január 2021, tzn. všetky údaje, ktoré obyvateľ uvádza musia byť pravdivé k tomuto dátumu.

 

Dosčítavanie pomocou asistovaného sčítania bude prebiehať dvoma spôsobmi:

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania,
  • na mieste, kde sa zdržiavate, s pomocou mobilného asistenta sčítania.
 
Údaje a otváracie hodiny kontaktného miesta:

Kontaktné miesto:                   Budova Obecného úradu

1. mája č. 5

900 44 Tomášov

 

Prevádzkové hodiny:

 

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok:             od 09:00 – do 11:30

Streda:                                                              od 13:00 –  do 15:30

 

 

Nahlasovanie obyvateľov pre mobilného asistenta:

Obyvatelia, môžu požiadať obec o službu mobilného asistenta na telefónnom čísle:

 

02/45958 130      kl. 4

 

alebo cez služby Call Centra SODB2021 na 02/20 92 49 19.

Pri telefonickom rozhovore uvediete meno a priezvisko, ulicu, súpisné číslo a telefonický kontakt. Mobilný asistent Vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu. Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru. Telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta.

Prosíme obyvateľov, ktorí sa zúčastnia asistovaného sčítania obyvateľstva, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  • osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
  • vstup do priestoru kontaktného miesta bude možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor FFP2; povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby v interiéri,
  • na mieste, kde sa zdržiavate, s pomocou mobilného asistenta – povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby na mieste;
  • obmedzený počet osôb v jednom okamihu v miestnosti (jeden obyvateľ na 15 m2 plochy)
  • pri vchode do miestnosti si dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom
  • dodržiavať vzdialenosť 2 m
  • v prípade ak máte nariadené karanténne opatrenia, služba asistovaného sčítania na mieste sa môže vykonať až po ukončení karantény povinnej osoby