Navigácia

Obsah

logo

 

 

 

 

Sčítanie obyvateľov 2021

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

 

 

STAV SČÍTANIA ZA OBEC TOMÁŠOV k 26.03.2021

je 85,34 % (2347 obyvateľov) .

-Do skončenia doby sčítania nám zostávajú iba 4 dni-

 

Ak ste ešte nestihli ísť na stránku http://www.scitanie.sk alebo si v mobiloch stiahnuť aplikáciu s názvom SODB 2021, môžete tak urobiť aj v tento deň.

Sčítací formulár si vyberiete v jazyku, aký potrebujete. Prihlasujete sa rodným číslom, prípadne elektronickým občianskym preukazom.

 

SČÍTANIE JE PRE OBYVATEĽA POVINNÉ!

 

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára.

Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Ďalej obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby - deti, je povinný rodič, resp. jeho zákonný zástupca.

Zákon č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť obcou udelená pokuta za nesplnenie povinnosti od 25,- do 250,- €.

 

Ďakujeme každému, kto sa už sčítal a kto tak ešte neurobil, nech to neodkladá na zajtra.