schválené uznesením č. 8/2022 Obecného zastupiteľstva dňa 14.02.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 1/2022 zo dňa 14.02.2022

 

ÚPLNÉ ZNENIE zmien a doplnkov TU K STIAHNUTIU:

Zmeny a doplnky č. 3/2020 Územného plánu obce Tomášov  (1.48 MB)