Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Tomášov
ObecTomášov

Vitajte v obci Tomášov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2024/2025

VZN č. 1_2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2024_2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,72 kB
Vložené: 3. 4. 2024

Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce Tomášov

Zasady nakladania s majetkom obce - final od 1.1.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,29 kB
Vložené: 10. 1. 2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č.8/2023 o o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 8_2023 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,82 kB
Vložené: 10. 1. 2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 7/2023

VZN 7_2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,5 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 6/2023 o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Tomášov

VZN č. 6-2023 o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,31 kB
Vložené: 31. 8. 2023

VZN č. 5/2023 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy

VZN 5_2023 o zmene a doplnení VZN 1_2023 o MŠ, ŠKD a ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,31 kB
Vložené: 31. 8. 2023

Sadzby poplatkov za služby poskytované obcou - Príloha č. 1 k návrhu VZN č. 4/2023

Príloha č. 1 k návrhu VZN č. 4_2023 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,04 kB
Vložené: 15. 3. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

VZN 4-2023 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,74 kB
Vložené: 15. 3. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov

VZN 3_2023 o zmene a doplnení VZN 6_2022 o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,06 kB
Vložené: 15. 3. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024

VZN č. 2_2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2023_2024 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,6 kB
Vložené: 15. 3. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 8/2022 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze

VZN 8_2022 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,46 kB
Vložené: 10. 1. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 7_2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,38 kB
Vložené: 10. 1. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-2022 o chove držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov

VZN č. 6-2022 o chove držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 618,46 kB
Vložené: 10. 1. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 Zásady postupov vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Tomášov

VZN č. 5_2022 - zasady vybavovania stažností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 968,14 kB
Vložené: 24. 11. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Tomášov

VZN 4-2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,65 kB
Vložené: 24. 11. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda

VZN_2_2022_referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 782,96 kB
Vložené: 28. 6. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3/2020 Územného plánu obce Tomášov

VZN č. 1_2022 ,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 3. zmeny a doplnky ÚPN Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,98 kB
Vložené: 2. 3. 2022

VZN č. 3/2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023

VZN č. 3_2021 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 2022_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,64 kB
Vložené: 10. 2. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č.1/2021 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov

VZN 1_2021 o zmene a doplnení VZN 4_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,27 kB
Vložené: 16. 8. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 5/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 5_2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,2 kB
Vložené: 30. 6. 2021

Všobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov

VZN 4_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,44 kB
Vložené: 31. 3. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2 /2020 o ochrannom pásme pohrebísk v obci Tomášov

VZN 2_2020 o ochrannom pásme pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,33 kB
Vložené: 2. 7. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o zásadách nakladania s majetkom obce

VZN č. 7_2019 - zasady nakladania s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,23 kB
Vložené: 4. 2. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške dotácie na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou, príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v týchto zariadeniach
VZN 5-2019 o MŠ ŠKD a ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169 kB
Vložené: 11. 9. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o ustanovení a zložení rady školy

VZN o ustanoveni rady skoly 04_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,11 kB
Vložené: 4. 7. 2019

VZN č. 3/2004 o určení školskýc obvodov základných škôl na území obce

VZN 3-2004 o určení školských obvodov ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,77 kB
Vložené: 15. 4. 2019

VZN č. 3/2015 o vylepovaní plagátov počas volebnej kampate na území obce Tomášov

VZN č. 3-2015 vylepovanie plagátov počas volebnej kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB
Vložené: 15. 4. 2019

VZN č. 2/2019 o MŠ, ŠKD a ŠJ

VZN č. 2_2019 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške dotácie na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou, príspevku zákonných z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 1/2019 o zmene a doplnení VZN č. 3_2004 o určení školských obvodov základných škôl na území obce Tomášov

VZN č. 1_2019 o zmene a doplnení VZN č. 3_2004 o určení školských obvodov základných škôl na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 522,9 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VNZ 3-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,29 MB
Vložené: 19. 12. 2018

VZN č. 1/2018 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v elokovanej triede č. 2, Mierová 7, Tomášov

VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 715,69 kB
Vložené: 16. 7. 2018

VZN obce Tomášov č. 1/2017, dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Tomášov

VZN č. 1_2017 - dodatok č. 1 k VZN č. 5_2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Tomášov

VZN č. 5_2016 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,37 kB
Vložené: 17. 2. 2022

VZN č. 4/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a ča

VZN č. 4_2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a udržiavanie verejného poriadku na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,59 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 2/2016 Zmeny a doplnky č. 1/2014 k ÚPN obce Tomášov

VZN č. 2_2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov územného plánu obce Tomášov č. 1_2014 a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,84 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN obce Tomášov č. 1/2016 o podmienkach poskytovania sociáln

VZN č. 1_2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN obce Tomášov č. 4/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Tomášov.

VZN č. 4_2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,7 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 1/2014 o nájomných bytoch

VZN č. 1_2014 o nájomných bytoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,38 MB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1-2013 k VZN č. 3-2004 o určení školských obvodo

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 3_2004 o určení školských obvodov základných škôl na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,57 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 2_2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Tomášov

VZN č. 2_2010 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Tomášov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN 1/2010 o verejných uznaniach obce Tomášov

VZN č. 1_2010 o verejných uznaniach obce Tomášov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN 6/2009 o opatrovateľskej službe

VZN č. 6_2009 o opatrovateľskej službe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,76 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN 3/2009 k zmene a doplnku 1/2008 územného plánu obce Tomášov

VZN č. 3_2009 k zmene a doplnku 1_2008 územného plánu obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,97 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 2_2009 o určení názvu ulíc: Dubová, Lipová, Topoľová, Vŕbová a Fialková

VZN č. 2_2009 o určení názvu ulíc Dubová, Lipová, Topoľová, Vŕbová a Fialková.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN 1/2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN č. 1_2009 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43,5 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN 2/2008 k územnému plánu regulačnej zóny C4

VZN č. 2_2008 k územnému plánu regulačnej zóny C4.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21,5 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 2-2007 o systéme udeľovania orientačných čísiel

VZN č. 2_2007 o systéme udeľovania orientačných čísiel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,08 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Samospráva

Programy a projekty

EU

VOĽBY

           VOĽBY              do Európskeho parlamentu 2024

Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu konaným 8. júna 2024 sú dostupné tu:

urad-9/volby/

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30

7:30-11:30

 

Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

-  pre obce Tomášov a Vlky

ZMENA od 1.1.2023
Pondelok    7:30 - 11:30 hod. - kolaudačné konania, miestne zisťovania, 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť

Utorok         nestránkový deň

Streda         nestránkový deň

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          nestránkový deň

 

Čo nás čaká

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Náhodné foto

Náhodný výber z galérie

Obecný spravodaj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

          Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 246 265,60 €

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:15
TÝŽDEŇ:3846
CELKOM:1009921

Art Hotel Kaštieľ

Unikátna kombinácia dizajnového interiéru, vysokého pohodlia

www.hotelkastiel.sk