Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Tomášov
ObecTomášov

Vitajte v obci Tomášov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

ARCHÍV nariadení obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3_2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 657,01 kB
Vložené: 16. 8. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 3/2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1_2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 3_2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,06 kB
Vložené: 16. 8. 2023

VZN č. 3_2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 3_2019 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,93 MB
Vložené: 16. 8. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020_2021 č. 8_2019 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,58 kB
Vložené: 16. 8. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášov č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022

VZN č. 3_2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,78 kB
Vložené: 16. 8. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č.1/2021 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov

VZN č. 2-2021 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou... (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 629 kB
Vložené: 16. 8. 2023

VZN 1-2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanov obce Tomášov

VZN 1-2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanov obce Tomášov (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 947,12 kB
Vložené: 16. 8. 2023

VZN č. 1-2013 o chove, držaní a ochrane zvierat

VZN č. 1_2013 o chove, držaní a ochrane zvierat (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB
Vložené: 16. 8. 2023

VZN č. 3/2016 o odpadoch

VZN č. 3_2016 o odpadoch (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,35 MB
Vložené: 24. 11. 2022

VZN č. 3_2001 o dodržaní čistoty a poriadku na území obce Tomášov

VZN č. 3_2001 o dodržaní čistoty a poriadku na území obce Tomášov (3).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,37 MB
Vložené: 24. 11. 2022

VZN č. 1_2008 o zásadách nakladania s majetkom obce

VZN č. 1_2008 o zásadách nakladania s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,19 kB
Vložené: 4. 2. 2020

Dodatok č. 1_2018 k VZN č. 1_2009 o určení miesta a času zápisu detí do ŽŠ 2018-2019

Dodatok č. 1_2018 k VZN č. 1_2009 o určení miesta a času zápisu detí do ŽŠ 2018-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 540,48 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 2_2017 - dodatok č. 1 k VZN č. 1_2015 o podmienkach prijímania detí do MŠ

VZN č. 2_2017 - dodatok č. 1 k VZN č. 1_2015 o podmienkach prijímania detí do MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 3_2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3_2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,36 MB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2017 k VZN č. 1_2009 o určení miesta a častu zápisu do ZŠ 2017_2018

Dodatok č. 1_2017 k VZN č. 1_2009 o určení miesta a častu zápisu do ZŠ 2017_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,38 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 6_2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

VZN č. 6_2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,18 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 2_2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 2_2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,36 MB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2014 k VZN č. 1_2009 o určenie miesta a času zápis do ZŠ 2015_2016

Dodatok č. 1_2014 k VZN č. 1_2009 o určenie miesta a času zápis do ZŠ 2015_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,88 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 5_20019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 5_20019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,56 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 1_2009 určenie miesta a času zápisu do ZŠ 2013-2014

Dodatok č. 1_2013 k VZN č. 1_2009 určenie miesta a času zápisu do ZŠ 2013-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,9 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 2_2013 k VZN č. 1_2009 určenie miesta a času zápisu do ZŠ 2014-2015

Dodatok č. 2_2013 k VZN č. 1_2009 určenie miesta a času zápisu do ZŠ 2014-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,76 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 5_2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Tomášove

Dodatok č. 1 k VZN č. 5_2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Tomášove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,27 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2012 k VZN č. 4_2001 o odpadoch

Dodatok č. 1_2012 k VZN č. 4_2001 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,96 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2011 k VZN č. 5-2009 o určení výšky dotácie na prevázku a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2011 k VZN č. 5-2009 o určení výšky dotácie na prevázku a mzdy MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,3 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2012 k VZN č. 5-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2012 k VZN č. 5-2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,49 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 5_2004 o miestnych daniach a miestnom poplatu za komunálne odpady

VZN č. 5_2004 o miestnych daniach a miestnom poplatu za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,2 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 4_2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 4_2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,21 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 4_2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 4_2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,29 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 4_2008 o podmienkach prijímania detí do MŠ

VZN č. 4_2008 o podmienkach prijímania detí do MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,7 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 4_2011 o miestnych poplatkoch

VZN č. 4_2011 o miestnych poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,48 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 6_2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 6_2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,49 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 3_2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 3_2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,73 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 4_2001 o odpadoch

VZN č. 4_2001 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,63 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 5_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ

VZN č. 5_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,94 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN 2_2015 o miestnych daniach a poplatku

VZN 2_2015 o miestnych daniach a poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,95 MB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 1_2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 1_2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,43 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 3_2008 o miestnych poplatkoch

VZN č. 3_2008 o miestnych poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,68 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 5_2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Tomášove

VZN č. 5_2008 o podmienkach nájmu obecných bytov v Tomášove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,09 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku

Dodatok č. 1 k VZN č. 3_2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,33 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2009 k VZN č. 4_2008 o podmienkach prijímania detí

Dodatok č. 1_2009 k VZN č. 4_2008 o podmienkach prijímania detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,08 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Dodatok č. 1_2010 k VZN č. 5_2009 o určení výšk dotácie na prevádzkz a mzdy MŠ

Dodatok č. 1_2010 k VZN č. 5_2009 o určení výšk dotácie na prevádzkz a mzdy MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,44 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 2_2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostiedkov rozpočtu obce Tomášov

VZN č. 2_2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostiedkov rozpočtu obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,91 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 3_2010 o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov

VZN č. 3_2010 o chove, držaní a ochrane zvierat na území obce Tomášov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,25 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 3_2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 3_2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,44 kB
Vložené: 14. 4. 2019

VZN č. 4/2001 o odpadoch

VZN č. 4_2001 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,63 kB
Vložené: 14. 4. 2019

Samospráva

Programy a projekty

EU

VOĽBY

           VOĽBY              do Európskeho parlamentu 2024

Informácie k voľbám do Európskeho parlamentu konaným 8. júna 2024 sú dostupné tu:

urad-9/volby/

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 17:00
7:30 - 11:30

7:30-11:30

 

Obedňajšia prestávka:
11:30 - 12:30

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

-  pre obce Tomášov a Vlky

ZMENA od 1.1.2023
Pondelok    7:30 - 11:30 hod. - kolaudačné konania, miestne zisťovania, 12:30-15:00 úradné hodiny pre verejnosť

Utorok         nestránkový deň

Streda         nestránkový deň

Štvrtok        nestránkový deň

Piatok          nestránkový deň

 

Čo nás čaká

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Náhodné foto

Náhodný výber z galérie

Obecný spravodaj

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt opkzp logo

          Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:

"Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov"

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Zazmluvnená výška NFP: 246 265,60 €

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:42
TÝŽDEŇ:601
CELKOM:1010919

Art Hotel Kaštieľ

Unikátna kombinácia dizajnového interiéru, vysokého pohodlia

www.hotelkastiel.sk