Navigácia

Obsah

obecný úrad

Kontakty, úradné hodiny

Obecný úrad Tomášov
1. mája č. 5
900 44 Tomášov
okres Senec

Spoločný stavebný úrad v Tomášove
Obec Malinovo
Obec Veľký Biel
Obec Tomášov
Obec Vlky
     
Tel:02/45958130
02/45648304,
02/45 648306


02/ 45 95 51 09
02/ 45 91 62 01
02/ 4595 8130, kl.7
02/ 45 95 84 80 
 
Úradné hodiny: Obecný úrad, matrika, evidencia obyvateľstva
 
 
 
pondelok
7.30 - 11.30
12.30 - 15.00
utorok
nestránkový deň
streda
8.30 - 11.30
12.30 - 17.00
štvrtok
7.30 - 11.30
-
piatok
7.30 - 11.30
-
 
 
Úradné hodiny: Spoločný stavebný úrad ZATVORENÝ DO ODVOLANIA!
 
 
 
pondelok
8:00 - 15:00
streda
8:00 - 11:00
 
streda
12:30 - 17:00
 
piatok
7:30 - 11:30
 
 
 
starosta obce  : 

Ing. István Pomichal, PhD., 

starosta.pomichal@tomasov.sk

Hlavný kontrolór  :  Mgr. Hajnalka Polgár kontrolor@tomasov.sk - tel.: 02/45958130
(stránkové hodiny: každý pondelok od 9:00 do 14:00 hod. na Obecnom úrade v Tomášove )

Sekretariát

Podateľňa

 : 

Agneša Rablanská  tomasov@tomasov.sk - klapka č.1

                                    podatelna@tomasov.sk

     
hospodárska správa  :  Judita Gódányová mzdy(@tomasov.sk - klapka č. 6
(personalistka, kultúrna referentka,fakturácia stočného)
ekonomické oddelenie  :  Hilda Pudmerická ekonom@tomasov.sk - klapka č.5
(ekonómka – účtovníčka, školstvo, cintorín)
matrika a evidencia
obyvateľstva
 :  Mgr. Katarína Szabó matrika@tomasov.sk - klapka č.4
(osvedčovanie listín, podpisov, výpisy z matričných kníh (sobáše, úmrtia, narodenia), evidencia obyvateľstva (prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu), evidencia brancov, vojakov, rozkopávkové povolenia, prideľovanie a rušenie čísel stavieb
správca dane  :  Cséfalvayová Irena dane@tomasov.sk - klapka č.2
(správca daní a poplatkov, evidencia psov, agenda komunálneho odpadu, životné prostredie, knižnica)
stavebný referent  :  ............................... stavba@tomasov.sk - klapka č.7
(územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie, búracie povolenia, drobné stavby)
správca kultúrneho
domu
 : 

Estera Csehyová