Navigácia

Obsah

obecný úrad

Kontakty, úradné hodiny

Obecný úrad Tomášov
1. mája č. 5
900 44 Tomášov
okres Senec

Spoločný stavebný úrad v Tomášove

Dovolenka od 20.3. do 24.3.2023

- od 1.1.2023 s pôsobnosťou iba pre obec Tomášov a obec Vlky

KONTAKT:     0910 490 044, stavba@tomasov.sk

 /volať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod./

Obec Tomášov
Obec Vlky

     


Tel:02/45958130
02/45648304,
02/45 648306 

 


 

02/ 4595 8130, kl.7
02/ 45 95 84 80 

 
Úradné hodiny: Obecný úrad, matrika, evidencia obyvateľstva
pondelok
7.30 - 11.30
12.30 - 15.00
utorok
nestránkový deň
streda
8.30 - 11.30
12.30 - 17.00
štvrtok
7.30 - 11.30
-
piatok
7.30 - 11.30
-

 

 
starosta obce  : 

Ing. István Pomichal, PhD., 

starosta.pomichal@tomasov.sk

Hlavný kontrolór  :  Mgr. Hajnalka Polgár fel.revizor.polgarh@gmail.com - tel.: 02/45958130
(stránkové hodiny: každý utorok od 9:00 do 14:00 hod. na Obecnom úrade v Tomášove )

Sekretariát

Podateľňa

 : 

Agneša Rablanská  tomasov@tomasov.sk - klapka č.1

                                  

hospodárska správa  :  Judita Gódányová mzdy(@tomasov.sk - klapka č. 6
(personalistka, kultúrna referentka,fakturácia stočného)
ekonomické oddelenie  :  Hilda Pudmerická ekonom@tomasov.sk - klapka č.5
(ekonómka – účtovníčka, školstvo, cintorín)
matrika a evidencia
obyvateľstva
 :  Mgr. Katarína Szabó matrika@tomasov.sk - klapka č. 4
(osvedčovanie listín, podpisov, výpisy z matričných kníh (sobáše, úmrtia, narodenia), evidencia obyvateľstva (prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu), evidencia brancov, vojakov, rozkopávkové povolenia, prideľovanie a rušenie čísel stavieb
správca dane  :  Cséfalvayová Irena dane@tomasov.sk - klapka č. 2
(správca daní a poplatkov, evidencia psov, agenda komunálneho odpadu, životné prostredie)
stavebný referent  :  PhDr. Júlia Mihalovičová stavba@tomasov.sk - klapka č. 7, 0910 490 044
(územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie, búracie povolenia, drobné stavby)
správca kultúrneho
domu
 : 

Estera Csehyová