Navigácia

Obsah

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 351/2019 Z. z.
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 29. februára 2020.
 

 

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácia o mieste a čase konania volieb do NRSR Stiahnuté: 74x | 12.02.2020

E-mailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 64x | 07.01.2020

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 61x | 04.12.2019

Informácie pre voliča v maďarskom jazyku HU Stiahnuté: 63x | 05.11.2019

Oznámenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Stiahnuté: 86x | 05.11.2019

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Stiahnuté: 86x | 05.11.2019

Informácie pre voliča Stiahnuté: 88x | 05.11.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - 2019

Informácia o čase a mieste konania volieb do EP 2019 Stiahnuté: 115x | 23.05.2019

Vyžrebované čísla kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 Stiahnuté: 120x | 25.04.2019

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - maďarský jazyk Stiahnuté: 120x | 25.04.2019

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 132x | 24.04.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 133x | 24.04.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 144x | 24.04.2019

Informácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 154x | 24.04.2019

Prezidentské voľby SR - 2019

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta SR Stiahnuté: 149x | 24.04.2019

Zverejnenie emailovej adresy - voľby prezidenta SR Stiahnuté: 162x | 24.04.2019

Určenie volebných miestností pre volebné okrsky Stiahnuté: 224x | 24.04.2019

Menovanie zapisovateľov okresných volebných komisií Stiahnuté: 183x | 24.04.2019

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 176x | 24.04.2019

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - maďarský jazyk Stiahnuté: 133x | 24.04.2019

Stránka