Navigácia

Obsah

Voľby

Rok 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený Stiahnuté: 152x | 16.08.2018

Informácia pre politické strany, koalície a nezávislých kandidátov . preberanie kandidátnych listín Stiahnuté: 158x | 09.09.2018

Informácia v maďarskom jazyku o podmienkach práva voliť a byť volený Stiahnuté: 61x | 16.08.2018

Menovací dekrét zapisovateĺa miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 254x | 23.08.2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 71x | 16.08.2018

Utvorenie volebných okrskov Stiahnuté: 114x | 06.09.2018

Uznesenie o schválení počtu poslancov a počtu volebných obvodov Stiahnuté: 146x | 16.08.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Tomášov Stiahnuté: 180x | 11.11.2018

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 123x | 23.08.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 214x | 16.08.2018

Zverejnenie zoznamu kandidátov do Obecného zastupiteľstva v Tomášove Stiahnuté: 826x | 09.10.2018

Zverejnenie zoznamu kandidátov na starostu obce Tomášov Stiahnuté: 518x | 02.10.2018

Rok 2017

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií Stiahnuté: 136x | 27.11.2017

Tájékoztatás a választók számára Stiahnuté: 115x | 27.11.2017

Voľby samosprávnych krajov - informácie pre voliča Stiahnuté: 92x | 27.11.2017

Výsledok hlasovania vo voľbách do VUC 2017 v obci Tomášov d� Stiahnuté: 179x | 27.11.2017

Zápisnica volebnej komisie BSK o výsledku volieb Stiahnuté: 98x | 27.11.2017

Stránka

  • 1