Navigácia

Obsah

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 351/2019 Z. z.
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 29. februára 2020.
 

 

VOĽBY so orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Tomášov Stiahnuté: 112x | 20.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov obce Tomášov Stiahnuté: 72x | 02.10.2022

Podávanie a preberanie kandidátnych listín Stiahnuté: 48x | 26.08.2022

Oznámenie adresy na zaslanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 52x | 18.07.2022

Kontaktné údaje zapisovateľa miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 51x | 18.07.2022

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 39x | 15.07.2022

Informácia o práve voliť a byť volený - samosprávny kraj Stiahnuté: 30x | 14.06.2022

Informácia o práve voliť a byť volený - samosprávny kraj - v maďarskom jazyku Stiahnuté: 15x | 14.06.2022

Informácia o práve voliť a byť volený - samospráva obce - v maďarskom jazyku Stiahnuté: 15x | 14.06.2022

Informácia o práve voliť a byť volený - samospráva obce Stiahnuté: 46x | 14.06.2022

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácia o práve voliť a byť volený - samosprávny kraj Stiahnuté: 16x | 14.06.2022

Informácia o mieste a čase konania volieb do NRSR Stiahnuté: 178x | 12.02.2020

E-mailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 176x | 07.01.2020

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 175x | 04.12.2019

Informácie pre voliča v maďarskom jazyku HU Stiahnuté: 154x | 05.11.2019

Oznámenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Stiahnuté: 195x | 05.11.2019

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Stiahnuté: 202x | 05.11.2019

Informácie pre voliča Stiahnuté: 172x | 05.11.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - 2019

Informácia o čase a mieste konania volieb do EP 2019 Stiahnuté: 235x | 23.05.2019

Vyžrebované čísla kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 Stiahnuté: 228x | 25.04.2019

Stránka