Navigácia

Obsah

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 351/2019 Z. z.
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 29. februára 2020.
 

 

VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Informácia o mieste a čase konania volieb do NRSR Stiahnuté: 131x | 12.02.2020

E-mailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 124x | 07.01.2020

E-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 117x | 04.12.2019

Informácie pre voliča v maďarskom jazyku HU Stiahnuté: 116x | 05.11.2019

Oznámenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Stiahnuté: 145x | 05.11.2019

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Stiahnuté: 143x | 05.11.2019

Informácie pre voliča Stiahnuté: 133x | 05.11.2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - 2019

Informácia o čase a mieste konania volieb do EP 2019 Stiahnuté: 177x | 23.05.2019

Vyžrebované čísla kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 Stiahnuté: 174x | 25.04.2019

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - maďarský jazyk Stiahnuté: 180x | 25.04.2019

Informácie pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 194x | 24.04.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 198x | 24.04.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 206x | 24.04.2019

Informácia pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu na území SR Stiahnuté: 276x | 24.04.2019

Prezidentské voľby SR - 2019

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta SR Stiahnuté: 194x | 24.04.2019

Zverejnenie emailovej adresy - voľby prezidenta SR Stiahnuté: 219x | 24.04.2019

Určenie volebných miestností pre volebné okrsky Stiahnuté: 294x | 24.04.2019

Menovanie zapisovateľov okresných volebných komisií Stiahnuté: 234x | 24.04.2019

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Stiahnuté: 242x | 24.04.2019

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený - maďarský jazyk Stiahnuté: 185x | 24.04.2019

Stránka