Navigácia

Obsah

Späť

Návrh záverečného účtu Tomášov za rok 2018

Obec Tomášov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom - internetová stránka obce www.tomasov.sk a úradná tabula pred Obecným úradom/Kultúrnym domom podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

Návrh záverečného účtu za rok 2018

Dňom zverejnenia záverečného účtu za rok 2018 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť do 01.06.2019:

  • v písomnej forme na adresu obecného úradu Tomášov, 1. mája č. 5, Tomášov
  • elektronicky – na adresu info@tomasov.sk


Návrh záverečného účtu obce Tomášov za rok 2018

 

V Tomašove dňa 17.05.2019

Vyvesené: 17. 5. 2019

Dátum zvesenia: 3. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť