Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Képesi

Kristián Képesi, Tomášov 0, má na obecnom úrade uloženú poštovú zásielku, ktorú si môže vyzdvihnúť v úradných hodinách na sekretariáte starostu obce do 8.8.2022.

Vyvesené: 20. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť