Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa  § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pbyt občanovi dňom 26.4.2021 Monika Uhlíková, nar. 1975. Miestom nového trvalého pobytu je obec Tomášov.

Vyvesené: 26. 4. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť