Navigácia

Obsah

Späť

Vec VEREJNÁ VYHLÁŠKA- Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – predĺženie lehoty na uskutočnenie stavby OU-SC-OSZP-2021/001559/VY-3/Ke(2020/017787) zo dňa 09.02.2021

Vyvesené: 12. 2. 2021

Dátum zvesenia: 1. 3. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť