Navigácia

Obsah

Späť

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a udelenie súhlasu a vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Vyvesené: 8. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť