Navigácia

Obsah

Stavebný úrad - tlačivá

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 87x | 09.03.2022

Návrh na spojenie konania o zmene stavebníka a kolaudačného konania Stiahnuté: 95x | 09.03.2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu Stiahnuté: 84x | 09.03.2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 165x | 09.03.2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 118x | 09.03.2022

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 207x | 09.03.2022

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 126x | 15.05.2023

Žiadosť o povolenie a ohlásenie v užívaní zmeny stavby Stiahnuté: 82x | 09.03.2022

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 93x | 09.03.2022

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 85x | 09.03.2022

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 89x | 09.03.2022

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 152x | 09.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na MZZO Stiahnuté: 26x | 07.03.2023

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu na pozemok z komunikácie vo vlastníctve obce Stiahnuté: 26x | 07.03.2023

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k pripojeniu na obecnú kanalizáciu Stiahnuté: 30x | 08.03.2023

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - všetky tlačivá potrebné k podaniu žiadosti

Poskytovanie sociálnej služby - tlačivá potrebné k podaniu žiadosti - editovateľná verzia Stiahnuté: 29x | 09.03.2023

Poskytovanie sociálnej služby - tlačivá potrebné k podaniu žiadosti - verzia na tlač Stiahnuté: 14x | 09.03.2023

Všeobecné tlačivá

Návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 97x | 02.03.2023

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt Stiahnuté: 46x | 02.03.2023

2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu , komplet s povinnými prílohami Stiahnuté: 327x | 09.03.2020

Stránka

Tlačivá