Navigácia

Obsah

2022

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 41x | 09.03.2022

Návrh na spojenie konania o zmene stavebníka a kolaudačného konania Stiahnuté: 41x | 09.03.2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu Stiahnuté: 38x | 09.03.2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 76x | 09.03.2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 50x | 09.03.2022

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 91x | 09.03.2022

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 53x | 09.03.2022

Žiadosť o povolenie a ohlásenie v užívaní zmeny stavby Stiahnuté: 34x | 09.03.2022

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 43x | 09.03.2022

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 37x | 09.03.2022

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 41x | 09.03.2022

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 59x | 09.03.2022

2021

Žiadosť o súhlas na kanalizáciu Stiahnuté: 658x | 10.03.2021

Žiadosť o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 402x | 10.03.2021

Žiadosť o predĺženie NZ na byt Stiahnuté: 132x | 15.02.2021

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 Stiahnuté: 90x | 15.11.2021

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2021 Stiahnuté: 51x | 15.11.2021

2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu , komplet s povinnými prílohami Stiahnuté: 242x | 09.03.2020

2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov + čestné vyhlásenie vlastníka Stiahnuté: 1096x | 01.04.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 489x | 04.04.2019

Stránka

Tlačivá