Navigácia

Obsah

2021

Žiadosť o predĺženie NZ na byt Stiahnuté: 10x | 15.02.2021

2020

Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu , komplet s povinnými prílohami Stiahnuté: 95x | 09.03.2020

2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov + čestné vyhlásenie vlastníka Stiahnuté: 852x | 01.04.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 264x | 04.04.2019

Žiadosť - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 95x | 05.12.2019

Žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 94x | 05.12.2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 Stiahnuté: 105x | 17.12.2019

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2019 Stiahnuté: 111x | 17.12.2019

2018

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJS Stiahnuté: 11388x | 09.10.2018

2017

03.03.2017 - Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy - nájomné b Stiahnuté: 365x | 03.03.2017

23.11.2017 - Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v o Stiahnuté: 1365x | 23.11.2017

2016

30.01.2016 - Žiadosť o dotáciu Obce Tomášov Stiahnuté: 370x | 30.01.2016

30.01.2016 - Zúčtovanie dotácie Obce Tomášov Stiahnuté: 357x | 30.01.2016

10.05.2016 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovania - na verejnom priestran Stiahnuté: 340x | 10.05.2016

2015

27.10.2015 - Tlačivo - návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 317x | 27.10.2015

23.11.2015 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 428x | 23.11.2015

2013

15.08.2013 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 546x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 302x | 15.08.2013

15.08.2013 - Prehlásenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 329x | 15.08.2013

15.08.2013 - Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 360x | 15.08.2013

Stránka

Tlačivá