Navigácia

Obsah

Tlačivá

2013

15.08.2013 - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 149x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stanovisko k výstavbe Stiahnuté: 325x | 15.08.2013

15.08.2013 - PHSR obce Tomášov Stiahnuté: 145x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 92x | 15.08.2013

30.12.2013 - Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 124x | 30.12.2013

30.12.2013 - Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 109x | 30.12.2013

15.08.2013 - Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 183x | 15.08.2013

Stránka