Navigácia

Obsah

Tlačivá

2013

15.08.2013 - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 161x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stanovisko k výstavbe Stiahnuté: 336x | 15.08.2013

15.08.2013 - PHSR obce Tomášov Stiahnuté: 159x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 104x | 15.08.2013

30.12.2013 - Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 145x | 30.12.2013

30.12.2013 - Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 116x | 30.12.2013

15.08.2013 - Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 202x | 15.08.2013

Stránka