Navigácia

Obsah

Tlačivá

2013

15.08.2013 - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 176x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stanovisko k výstavbe Stiahnuté: 352x | 15.08.2013

15.08.2013 - PHSR obce Tomášov Stiahnuté: 181x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 119x | 15.08.2013

30.12.2013 - Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 166x | 30.12.2013

30.12.2013 - Žiadosť o rozkopávkové povolenie Stiahnuté: 129x | 30.12.2013

15.08.2013 - Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 237x | 15.08.2013

Stránka