Navigácia

Obsah

2019

Žiadosť o súhlas obce podľa zákona o pobyte cudzincov + čestné vyhlásenie vlastníka Stiahnuté: 1,160x | 01.04.2019

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 554x | 04.04.2019

Žiadosť - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 195x | 05.12.2019

Žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka Stiahnuté: 184x | 05.12.2019

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 Stiahnuté: 175x | 17.12.2019

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2019 Stiahnuté: 198x | 17.12.2019

2017

03.03.2017 - Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy - nájomné b Stiahnuté: 461x | 03.03.2017

23.11.2017 - Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu v o Stiahnuté: 1,863x | 23.11.2017

2018

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJS Stiahnuté: 11,631x | 09.10.2018

2016

30.01.2016 - Žiadosť o dotáciu Obce Tomášov Stiahnuté: 452x | 30.01.2016

30.01.2016 - Zúčtovanie dotácie Obce Tomášov Stiahnuté: 441x | 30.01.2016

10.05.2016 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení vyhradeného parkovania - na verejnom priestran Stiahnuté: 484x | 10.05.2016

2015

27.10.2015 - Tlačivo - návrh na udelenie ceny obce Tomášov Stiahnuté: 404x | 27.10.2015

23.11.2015 - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 559x | 23.11.2015

2013

15.08.2013 - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 688x | 15.08.2013

15.08.2013 - Ohlásenie udržiavacích prác Stiahnuté: 411x | 15.08.2013

15.08.2013 - Prehlásenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 412x | 15.08.2013

15.08.2013 - Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 472x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 735x | 15.08.2013

15.08.2013 - Žiadosť o vydanie povolenia na výrub drevín Stiahnuté: 412x | 15.08.2013

Stránka

Tlačivá