Navigácia

Obsah

I N F O R M Á C I A

 o priebehu celoštátneho testovania na COVID-19 v obci Tomášov

 

Kedy:                     sobota 31. októbra 2020, nedeľa 1. novembra 2020

 

                       Čas:                         od 7.00 – do 22:00 hod.

                                                        /s prestávkami od 11:30 - 12: 30 hod, od 17:30 - 18:30 hod./

 

ROZPIS ODBERNÝCH MIEST rozdelený podľa ULÍC

v záujme predchádzaniu enormnému stretnutiu občanov v jednom okamihu.

 

       

Odberné miesto č. 1 A – verejné priestranstvo pred Bistro Lagúna

pre obyvateľov bývajúcich na uliciach:

Bratislavská, Malý Madáras, Cintorínska, Majorháza, Malinovská, Mierová, Mlynská, Pestovateľská, Pri kaštieli

 

 
Odberné miesto č. 1B – verejné priestranstvo pred Kultúrnym domom

pre obyvateľov bývajúcich na uliciach:

Agátová, 1. mája, Podzáhradná, Robotnícka, Svätej Trojice, Alžbetinská, Nová, Záhradnícka, Rastická, Školská, Fialková, Štvrtocká, Svätého Mikuláša, Veterná

 

Odberné miesto č. 2 – areál futbalového ihriska, Hlavná 46

pre obyvateľov bývajúcich na uliciach:

Dolná, Dubová, Dunajská, Okružná, Hlavná, Krátka, Kvetná, Lesná, Lipová, Senecká, Športová, Tehelná, Topoľová, Vŕbová,  občania Tomášov 0

 

OBČANIA, ktorí nemajú trvalý pobyt, ale zdržiavajú sa na území obce Tomášov,

 vrátane cudzích štátnych príslušníkov,

 môžu ísť na testovanie na ľubovoľné odberné miesto v obci podľa jeho vyťaženosti.

 

Organizačné pokyny:

 

!Parkovacie možnosti budú v blízkosti odberných miest obmedzené, preto Vás prosíme, aby ste uprednostnili peší príchod (príp. bicykel a pod.)!


Príchod: Pri vstupe na odberné miesto si občan vydezinfikuje ruky, vyfúkne nos, odkašle a zahodí vreckovku do koša. Následne sa administratívnemu pracovníkovi preukáže občianskym preukazom. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácii bude osobe pridelené identifikačné číslo.

Odber: osoba odovzdá zdravotníkovi pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Odovzdanie výsledkov: osoba čaká na výsledky na vyhradenom mieste. Pracovník privolá testovanú osobu podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží administratívnemu pracovníkovi občiansky preukaz. Pracovník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

 V prípade pozitívneho výsledku má osoba dodržať 10-dňovú karanténu! 

 

 

Aktuálne informácie o priebehu testovania budú zverejňované na www.tomasov.sk.

V prípade otázok/doplňujúcich informácií nám prosím napíšte e-mail na: info@tomasov.sk