Navigácia

Obsah

Späť

Oprava rozhodnutia - Povolenie uskutočnenia vodnej stavby „Verejná kanalizácia- VLKY, na p.č. 343/1, 99/1, 35/1, 90/12, 97, 133/3, 176/1, 77/3 CKN k.ú Vlky a p.č. 793, 792/1, 792/10, 792/9, 799/26 CKN, 392, 384, 798, 792 EKN, k.ú. Tomášov"

Vyvesené: 15. 7. 2021

Dátum zvesenia: 30. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť