Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Eva Černová

Obec Tomášov oznamuje, že občan s trvalým pobytom Tomášov 0,

Eva Černová

má na Obecnom úrade v Tomášove uloženú zásielku.

Vyvesené: 26. 8. 2019

Dátum zvesenia: 15. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť