Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - 'miestna komunikácia s obratiskom' na pozemkoch parc. č. 148/2, 148/3, 795/2, 795/3, 795/4, 775/4 k. ú. Tomášov

Vyvesené: 22. 4. 2021

Dátum zvesenia: 6. 5. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť