Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 č. 8/2019

Vyvesené: 27. 11. 2019

Dátum zvesenia: 3. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť